Публічна оферта
Приймаючи цю публічну оферту, Ви погоджуєтесь зі всіма викладеними нижче умовами і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення та укладаєте на цих умовах договір про надання послуг з ФОП Штефан Катерина Олексіївна. У разі, якщо Ви не погоджуєтесь з умовами цієї публічної оферти, чи Вам не зрозумілі певні положення, пропонуємо Вам зв’язатись з нами за тел.: +380954369979 або написати на електронну пошту: novamind2024@gmail.com до внесення оплати за послуги по договору чи виходячи з усних домовленостей.

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
Дані Умови використання (далі – «Умови») регламентують використання веб-сайту, додатків, а також інших продуктів та послуг http://novamind.pro (далі – «Послуги»).
NOVAMIND (через фізична особа-підприємець Штефан Катерина Олексіївна) пропонує фізичним та юридичним особам (далі – Користувач) (разом у тексті – Сторони, окремо Сторона) приєднатися до цього договору публічної оферти про надання послуг (далі – Договір) на визначених у ньому умовах та відповідно до обраного переліку послуг. Приєднанням до цього Договору також вважатимуться конклюдентні дії: проставлення галочки навпроти поля «Ознайомлений із публічною офертою» та/або оплата рахунку чи використання онлайн платіжного засобу для оплати за онлайн курси та/або отримання доступу до онлайн чи офлайн заходів або консалтингових послуг. У разі незгоди з умовами цього Договору укладення договору приєднання не є можливим.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
1.1 Клієнт – фізична чи юридична особа, яка має намір купувати продукти та послуги novamind.pro
1.2 Користувач – будь-яка особа, яка використовує сайт: Клієнт чи просто відвідувач.
1.3 Особистий кабінет (акаунт) — сукупність захищених сторінок сайту, створених в результаті реєстрації користувача, використовуючи які Клієнт має можливість замовляти Послуги сайту, вносити зміни в особисті дані, здійснювати оплату за Послуги та використовувати інші можливості сайту. Доступ до особистого кабінету здійснюється шляхом введення облікових даних, а саме логіна та пароля у передбачені для цього поля.
Обліковий запис Користувача на Платформі адмініструється Виконавцем , через нього Користувач отримує доступ до Статей, Курсів, Відеозаписів, Навчальних матеріалів, та до іншої необхідної для виконання договору інформації.
1.4 Захід – комплекс послуг novamind.pro (курс, вебінар, тренінг, стаття, ворк-шоп тощо) з організації, проведення та інформаційного супроводу обраного Клієнтом на сторінці АНОНСИ.
1.5 Продукт – послуга у вигляді надання доступу Клієнта до певних заходів, відеоматеріалів та інших матеріалів, розміщених на сторінках: КУРСИ. СТАТТІ
1.6 Сервіс або Сайт — сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото, відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, що знаходиться за адресою
http://novamind.pro
1.7 Абонемент – відомості про ціну доступу до матеріалів та заходів, умови надання знижок, інших корисних переваг, які зазначені на вебсайті
http://novamind.pro
1.8 Платформа NovaMind – набір Відеозаписів, Курсів, Навчальних та познавальних матеріалів з психології, саморозвитку, духовного розвитку людини та інше, що рекламується в мережі Інтернет, в тому числі через вебсайт
http://novamind.pro та розміщуються та адмініструються Виконавцем за допомогою спеціалізованого програмного середовища. Виконавець може на власний розсуд змінювати Платформу (спеціалізоване програмне забезпечення) на інше спеціалізоване програмне середовище, при цьому, Користувач повинен самостійно ознайомитися із функціоналом та правилами роботи Платформи. Користування функціями Платформи (програмного середовища) входить у вартість курсу.
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1 Виконавець зобов’язується надати Користувачу послуги, зміст яких полягає в доступі Користувач до Особистого кабінету Платформи та забезпеченні можливості доступу Користувача через його Особистий кабінет до відповідних Відеозаписів, Курсів, Навчальних матеріалів певного онлайн Курсу протягом дії договору, а Користувач – прийняти і оплатити послуги на умовах, визначених в цій оферті. Вартість конкретного Абонементу визначена на сайті у розділі АБОНЕМЕНТ.

 1. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
3.1 Цей Договір укладається на умовах договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України) та вважається укладеним з моменту прийняття публічної оферти.
3.2 Приймаючи публічну оферту на укладення такого Договору, Користувач підтверджує, що він повністю приймає його умови.
3.3 Користувач приймає (акцептує) оферту шляхом: здійснення конклюдентних дій – оплати вибраного Курсу на умовах, зазначених у П.4 цього Договору. Письмова форма цього Договору згідно ЗУ «Про електронну комерцію» додатково може підтверджуватися направленням електронного листа.

 1. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1 Ціна на Захід визначається та застосовується відповідно до обраного Користувачем Абонементу з можливістю регулярної щомісячної оплати, яка вказується на відповідній вебсторінці АБОНЕМЕНТ.
4.2 Ціна на Курси та інші продукти та на комплекс послуг http://novamind.pro визначається та застосовується відповідно до обраного Користувачем Курсу, Вебінару, Послуг, яка вказується на відповідній вебсторінці до кожного продукту.
4.2 Розрахунки за послуги здійснюються шляхом перерахування грошей на рахунок Виконавця чи через онлайн платіжні системи, що використовуються Виконавцем.
4.3 Оплата послуг здійснюється у гривневому еквіваленті згідно встановленого Національним банком України курсу валют станом на день оплати.
4.4 Після повної або часткової оплати Абонементу кошти можна повернути у 14-денний строк після оплати. Для цього потрібно звернутися до Виконавця не пізніш як за 14 днів після оплата та написавши листа на e-mail: novamind2024@gmail.com та у темі письма зазначити «Повернення коштів від NOVAMIND »
Усі повернення коштів здійснюються за допомогою переказу грошової суми на вказану клієнтом картку VISA/MASTERCARD. Тривалість транзакції може тривати від 1 до 10 банківських днів.
4.5 Після повної або часткової оплати Курсів та інших Продуктів та Послуг http://novamind.pro кошти не повертаються. У випадку, якщо Користувач сплатив бронь курсу (якщо це передбачалося умовами оплати), що є частиною оплати за курс і не здійснив решти оплати, сума такого забезпечувального платежу не повертається Користувачеві.
4.6 Користувач не може вимагати зниження вартості послуг у випадку, якщо він не скористався послугами. Моментом виконання надання послуг вважається передача доступу до Особистого кабінету Користувача.
4.7 Користувач може отримати знижку на ціну Абонементу та інших Продуктів та Послуг http://novamind.pro . Умови надання знижок доводяться до відома Користувача через рекламні матеріали та через приватну комунікацію з Користувачем. Знижка не надається після купівлі Продуктів.

 1. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
5.1 Послуги надаються в мережі Інтернет шляхом надання Користувачеві доступу до вибраного ним Абонементу, Заходу та інших Продуктів та Послуг http://novamind.pro через Особистий кабінет, який адмініструється Виконавцем на Платформі протягом строку дії цього договору.
5.2 Дата початку вебінару, курсу, інших подій зазначено на вебсайті Платформи http://novamind.pro чи рекламних матеріалах.
5.3 Виконавець не несе відповідальність, якщо Користувач пропустив курс, вебінар, інші елементи Продукту http://novamind.pro , розраховані на їх сприйняття Користувачем шляхом його участі в онлайн трансляції відповідно до Анонсів.
5.4 Моментом виконання надання послуг вважається передача доступу до Особистого кабінету Користувача. Користувач споживає послуги шляхом перегляду матеріалів розміщених на Платформі. Усі матеріали є авторськими та суб’єктивними, Виконавець може не погоджуватися із позиціями викладеними у цих матеріалах. Авторські майнові права на всі Навчальні матеріали передані Виконавцю згідно відповідних угод.

 1. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1 Обов’язки ВИКОНАВЦЯ:
6.1.1 Надати Користувачеві послуги відповідно до умов цієї оферти.
6.1.2 Передати Користувачеві пароль і логін до Особистого кабінету Платформи не пізніше дати початку дії Абонементу.
6.1.3 Надавати Користувачеві онлайн підтримку через чат, який буде створено (whatsapp, telegram або інший канал зв’язку на вибір Виконавця). Онлайн підтримка може виявлятися у формі консультацій щодо того як користуватися функціоналом Платформи, щодо онлайн курсів, які можуть надаватися у рамках Курсу чи інших труднощів, які можуть виникнути у Користувача впродовж дії Договору.
6.1.4 Зміна заходів.
Ми надаємо доступ до Заходів у дати, що вказані на сторінки АНОНСА, проте це не виключає непередбачених обставин. Тому http://novamind.pro
має право скасовувати, переривати чи переносити будь-які Заходи, змінювати їх.

6.2 Обов’язки КОРИСТУВАЧА:
6.2.1 Прийняти та оплатити послуги відповідно до умов цієї оферти.
6.2.2 Споживати послуги особисто, не передавати доступ до Курсів, Вебінарів, Навчальних матеріалів будь-яким третім особам, не копіювати та іншим чином не відтворювати Навчальні матеріали.
Використання Послуг не дає Вам права матеріальної чи інтелектуальної власності на послуги чи матеріали, що використовуються.
Будь-яке неналежне використання Послуг заборонено законом і може призвести до цивільної та кримінальної відповідальності.

 1. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
7.1 Усі права на веб-сайт належать Виконавцеві.
7.2 Права інтелектуальної власності на Відеозаписи, Курси, Навчальні матеріали, використані в Платформі, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Виконавцю.
7.3 Виконавець також використовуватиме об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.
7.4 Виконавець надає Користувачеві обмежену, невиключну, відкличну і без права субліцензування ліцензію на доступ до Платформи та використання матеріалів.
7.5 Надаючи право на використання Користувачем об’єктів права використовувати для цілей виконання цього Договору, Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об’єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Договором.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1 У випадку порушення умов оплати послуг Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку та обмежити доступ до Платформи та Навчальних матеріалів.
8.2 Виконавець може односторонньо розірвати цей Договір та заблокувати доступ до матеріалів та до Платформи у випадку:
– виявлення поширення (чи будь-якого відтворення) матеріалів http://novamind.pro публічно та (або) передання доступу до Платформи третім особам, які не є Стороною Договору та (або) купівлею матеріалів http://novamind.pro в складчину (кількома особами).
8.3. У випадку виявлення Виконавцем порушень передбачених п. 8.2. цього Договору, Користувач зобов’язується сплатити штраф у розмірі 300% вартості Абонементу чи іншого Продукту http://novamind.pro . Порушення можуть бути зафіксовані скрін-шотами екранів, програмними засобами чи фактами доступу до Платформи третіх осіб чи будь-яким іншим розумними засобами.

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1 В разі виникнення спорів Сторони вживатимуть заходи досудового врегулювання спорів.

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1 Договір діє до моменту спливу 1 (один) місяць від дня купівлі Абонементу відповідно до типу Абонементу, що вказаний на сторінці АБОНЕМЕНТ та продовжується ще на 1 (один) місяць у разі сплати наступного місяця відповідно до ціни за типом обраного Абонементу. Доступ до Платформи та матеріалів надається лише на термін дії Договору. У випадку, якщо Користувач не скористався послугами протягом цього терміну з особистих причин, термін дії Договору не продовжується.
10.2 Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку:
10.2.1 невиконання Стороною своїх обов’язків за цим Договором;
10.2.2 у випадках передбачених розділом цього Договору.

 1. ІНШІ УМОВИ
11.1 Приєднуючись до цього Договору Користувач надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до Політики конфіденційності.
11.2 Виконавець може змінити умови цього Договору в односторонньому порядку з попереднім повідомленням про це Користувача. У випадку незгоди зі зміненими умовами Користувач має право розірвати Договір в односторонньому порядку
11.3 Якщо інше не передбачено цією офертою, застосовуються звичайні договірні умови, встановлені законодавством.

Зв'яжіться з нами, якщо у вас виникли запитання

+380954369979
novamind2024@gmail.com